FILIPINO

Wednesday, April 26, 2006

Salitang-ugat at Panlapi

A.Subject Name:Filipino 5

B.Lesson Reference No.3

C.Lesson Title:Pagtukoy sa mga salitang-ugat at panlapi ng mga salita
Pagbuo ng mga salita sa pamagitan ng salitang-ugat at panlapi
Pagsulat ng mga pangungusap na ginagamitan ng mga salitang nabuo
ng mga salitang-ugat at panlapi

D.Learning Description:
1.Matukoy ang salitang-ugat at panlapi ng mga salita
2.Makabuo ng mga salita sa pamamagitan ng salitang-ugat at panlapi
3.Makasulat ng mga pangungusap na ginagamitan ng mga salitang binuo ng
salitang-ugat at panlapi

E.Learning Outcomes:
1.Natutukoy ang salitang-ugat at panlapi ng mga salita
2.Nakabubuo ng mga salita sa pamamagitan ng salitang-ugat at panlapi
3.Nakasusulat ng mga pangungusap na ginagamitan ng mga salitang binubuo ng
mga salitang-ugat at panlapi

F.Learning Presentation:
1.Balik-aral:
Anu-ano ang iba't-ibang bahagi ng pananalita?
2.Pagganyak:
Laro:
Hatiin sa dalawang ang klase. Ang unang pangkat magbibigay ng
mga salita na ginagamitan ng salitang-ugat at panlapi. Ang ikala-
wang pangkat ang siyang magsasabi kung anu-ano ang mga salitang-
ugat at panlaping ginamit sa mga salita.
Halimbawa:
magluto umiyak lumilipad
3.Paglalahad:
Basahin ang sumusunod na mga salita:
pag-ibig umakyat
lumukso maglaro
malakas sumipa
Paano nabuo ang mga salitang binasa ninyo?
4.Tingnan ang mga larawan sa website na ito upang makabuo ng mga salita
na binubuo ng mga salitang-ugat at panlapi.
http://www.alltheweb.com/search?cat=img&q=filipino&itag=crv
5.Basahin mo ang mga salitang nabuo mo mula sa mga larawang nakita mo
website link.
6.Gumawa ka ng mga pangungusap mula sa mga salitang nabuo mo.

G.Learning Activity:
1.Tingnan mo ang website link na ito upang maigawa mo ng mga pangungusap
ang mga larawan makikita mo.
http://www.ostic.com/oz04/pages/Animals_06.html
2.Basahin mo ang sumusunod na mga salita. Isulat sa talahanayan kung alin
ang panlapi at salitang-ugat na ginamit.
Salita Salitang-ugat Panlapi

bukirin
magkasama
mabagal
dumating
mabuti
pagkaubos
tinuloy
3.Igawa mo ng mga pangungusap ang mga salitang nasa itaas sa isang
malinis na papel.

H.Learning Evaluation:
1.Ngayong natutuhan mong lahat ang ating pinag-aralan tungkol sa
salitang-ugat at panlapi, puntahan mo ang website na ito upang
masukat mo ang natutuhan mo sa araw na ito
http://www.prongo.com/quizstation/activate/activate.asp gamit ang
class key tsidamon at class key password 1234567.
2.Isulat mo ang tamang sagot sa malinis na papel.

I.Assignment:
Tukuyin kung alin ang panlapi at salitang-ugat sa sumusunod na salita.
1.umiiyak
2.hinahanap
3.maglalakbay
4.sumayaw
5.nagturo
Isulat sa sariling pangungusap ang mga salitang nasa itaas.

11 Comments:

Blogger dannah said...

bgyan nyu poh ako ng halimbawa tungkol sa mga salitang gingamitan ng panlapi,.,.
kgaya ng unahan,gitnaan at kabilaan.,,
kung sa unahan hal. magkakapatid
ang lapi ay kapatid at ang magka ay un ang salitang ugat.

5:13 AM  
Blogger epoy said...

ano ang salitang-ugat at panlapi at halimbawa nito.

2:37 AM  
Blogger epoy said...

This comment has been removed by the author.

2:37 AM  
Blogger epoy said...

This comment has been removed by the author.

2:38 AM  
Blogger SHIEN said...

Ano ang pinakamaikling salitang ugat?

Regards,

Shien

2:35 AM  
Blogger ilovetagpi&foxy said...

ang mga halimbawa ng panlapi ay:

1.unlapi
2.gitlapi
3.hulapi
4.kabilaan

3:55 AM  
Blogger matt_obach said...

may laguhan pa

1:59 AM  
Blogger cuteguy2775 said...

sa mga unlapi at gitlapi

4:23 AM  
Blogger firess said...

..anu ung laguhan..??

3:57 AM  
Blogger ian barola said...

maitanong ko lamang po,
sa salitang LINAGYAN,
di ba ang salitang ugat ay LAGYAN, ang panlapi ay IN.
bakit pagsinasabi nila, nilagyan, nilaga, nilabas?

6:35 AM  
Blogger Unknown said...

Base po sa metatesis wala daw pong salitang linagyan dapat po paltan iyon ng nilagyan

2:33 AM  

Post a Comment

<< Home